Vad vi kan göra för dig!

Vår typiska kund är entreprenörer som utför arbeten såsom grundläggning och VA.
Upplever du att det tar mycket tid och energi på att:

 • Leta efter rätt produkter?
 • Veta vilka produkter du ska använda?
 • Få rätt pris?
 • Veta hur mycket du behöver för ditt projekt?
Kanske har du inte tid att få fram de bästa förutsättningarna för ditt projekt vilket innebär fördyrande omkostnader och som i praktiken innebär en lägre vinst.
Du kanske inte vill lägga ner otaliga timmar på att hitta och mängda produkter för ditt projekt?

Det är här VI kommer in!

Genom vårt kontaktnät och kunskap får du hjälp med att:
 • Säkra inköp och teknisk support vid offerering/anbud.
 • Säkra inköp och logistikhjälp vid skarpt läge.
 • Genom platsbesök utröna t.ex. gamla anslutningar från brunnar etc.
 • Mängda t.ex. husgrunder.
 • Ta fram konstruktionshandlingar.
 • Få offert på produkter till ditt projekt, direkt från leverantören/producenten!
 • Upphandla produkter och priser till ditt specifika projekt för de bästa förutsättningarna!

Genom att anlita oss eliminerar du behovet av att behöva ha en anställd till att leta efter priser och lösningar. Du får det bästa av två världar: Kunskap och de bästa priserna!