Genom vårt stora kontaktnät hjälper vi dig att ta fram konkurrenskraftiga priser på material som du kan behöva till ditt projekt. Vi samarbetar direkt med producent/tillverkare och försöker i möjligaste mån att kapa onödiga mellanhänder för att hålla nere priserna. Eftersom vi inte har ett eget lager så sker det direktleveranser till dig från källan. I praktiken innebär det att vi inte har några dyra lageromkostnader som vi måste täcka upp på våra produktpriser. Vi har ett nära samarbete med Scandia Pumps och ANRIN.

EXEMPEL PÅ PRODUKTER

 • Avvattningsrännor/Linjeavvattning
 • Markavloppsrör och delar
 • Enskilda anläggningar för avlopp
 • Kabelrör och slang
 • Dräneringsrör
 • Pumpar och pumpbrunnar
  • Golvvärme
  • Cellplast
  • Armering
  • Tillbehör till grunder
  • Geotextil
  • Plus mycket annat......