Välkommen!

GRUNDVA AB är din partner vad det gäller VA, husgrunder och konsultation. Vi sätter dig, entreprenören, i fokus för att du ska få den bästa möjliga lösningen både prismässigt och produktmässigt!

Husgrunder
Produkter
Inköpshjälp

Om oss

Bertil Holmberg har 30 års erfarenhet inom VA-branschen. Det borgar för att du alltid kommer få adekvat hjälp av oss. Vi kan hjälpa dig med att ta fram lösningar inom VA och Husgrunder genom vårt breda kontaktnät och kunskap så får du de allra bästa förutsättningarna för att göra dig till en stark spelare på marknaden. Vi vänder oss främst till entreprenörer i alla dess storlekar (våra kunder idag är allt från enmansföretag till företag som omsätter flera miljarder) och samarbetar idag med flertalet leverantörer som är ledande inom sina områden.

GRUNDVA har alla erforderliga försäkringar samt ansvarsförsäkring (10 Mkr). Godkänd för F-skatt samt registrerad i  momsregistret.